En insatsstyrka har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att skjuta bort alla nilgäss som kommer till Sverige. Nilgåsen är en främmande art i vårt land och bedöms ha stor ekologisk effekt och hög invasionspotential. Fem nilgäss har hittills påträffats i Sverige i år. – Fyra av dessa har skjutits i Skåne, Västra Götaland, Småland och Uppland, berättar Fredrik Dahl.

Uppdragets mål är att hindra nilgåsen från att etablera sig i Sverige. Liknande insatser genomfördes framgångsrikt mot amerikansk kopparand, som inte har observerats i Sverige sedan 2009.

Nilgåsen är aggressiv, kör iväg andra andfåglar från häckningsplatserna och kan hybridisera med andra arter. Projektledare för ”insatsstyrkan mot främmande arter” är Fredrik Dahl, ekolog och forskare vid Grimsö, SLU, och P-A Åhlén vid Svenska Jägareförb

– De flesta visar stor förståelse för uppdraget, även fågelskådarna, säger Fredrik Dahl.

Uppdraget ingår i Mårdhundsprojektet, vars syfte är att hindra etableringen av de främmande arterna mårdhund, tvättbjörn, vattensköldpadda och nilgås.

Källa: artbanken.se