Pågående rykten via sociala medier samt internet menar att varg har satts ut i södra Sverige. Naturvårdsverket vill nu poängtera att dessa uppgifter inte stämmer.

Just nu finns inget beslut om att flytta varg. Senaste flytten av varg skedde vid 2013 och denna åtgärd kan förekomma när det handlar om att genetiskt förstärka vargstammen.

Källa: Naturvårdsverket.