En reviderad nationell förvaltningsplan för vildsvin presenteras nu av Naturvårdsverket. En halvering av kostnaderna för skador på jordbruket och antalet viltolyckor inom fem år är en del av målsättningarna.

Förvaltningsplanen är tänkt att fungera som ett vägledning för berörda parter som står i begrepp att upprätta regionala och lokala förvaltningsplaner för vildsvin, meddelar Christer Pettersson, viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Planens målsättning är att Sverige ska ha en hållbar men kontrollerad stam med friska djur. Man har också specificerat att man vill uppnå en halvering av både kostnaderna för skador på lantbruket samt antalet viltolyckor med vildsvin i trafiken, allt detta inom fem år. En annan del av målsättningen handlar om att skapa en ökad beredskap för eventuella sjukdomsutbrott, till exempel afrikansk svinpest.

Läs Naturvårdsverkets förvaltningsplan här