Naturvårdsverket föreslår nu att regeringen ändrar i jaktförordningen så att det även ska bli möjligt att skrämma eller jaga stora rovdjur i nationalparker. De regler som finns idag säger att tamdjurs ägare eller vårdare får skrämma eller döda rovdjur under vissa förutsättningar för att förebygga eller avbryta angrepp utan att ett särskilt beslut om skyddsjakt krävs. 

Den sortens jakt är idag inte tillåten i nationalparker. Naturvårdsverket vill därför ändra i jaktförordningen. 

– Framförallt är det en viktig principiell fråga för renskötare som har djur i nationalparksområden. Att om det händer har de möjlighet att förhindra eller avbryta ett rovdjursangrepp, säger Ola Larsson, projektledare på Naturvårdsverket till SVT Nyheter Norrbotten

Naturvårdsverket menar att denna förändring inte skulle påverka rovdjursarternas bevarandestatus eller jaktens omfattning i nationalparker i stort eftersom det är relativt sällsynt att rovdjur dödas med stöd av 28 § i jaktförordningen för att skydda ren.