För att i tid stoppa invasiva växter och djur som orsakar allvarlig skada för ekosystemen är myndigheterna beroende av att allmänheten upptäcker och rapporterar fynd. Naturvårdsverket skriver i ett pressmeddelande att nu ska medlemmarna i den Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) hjälpa myndigheterna att engagera allmänheten i kampen mot invasiva arter Tidig upptäckt och snabb utrotning är förutsättningen för att få bukt med problemet med invasiva främmande djur och växter.

Därför inleder Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ett informationssamarbete med de svenska IUCN-medlemmarna ArtDatabanken (SLU), Naturskyddsföreningen, Svenska jägareförbundet och Världsnaturfonden WWF för att få in fler inrapporteringar. Enligt en undersökning som Naturvårdsverket gjort så är det idag endast en knapp procent av befolkningen som någon gång rapporterat en invasiv art.

– Vi behöver öka takten i det förebyggande arbetet mot invasiva främmande växter och djur och är mycket glada över att få hjälp av IUCN:s medlemmar. De når ut till många natur-, djur och växtintresserade människor som kan spana efter invasiva arter, säger Maria Widemo, chef för Artenheten på Naturvårdsverket.

Det finns flera exempel på att inrapportering lett till snabba åtgärder. Senast förra veckan ledde en inrapporterad upptäckt av en sibirisk jordekorre i Torup i Skåne till att djuret kunde avlivas bara en dag senare. Det var det första bekräftade fyndet av denna EU-listade art i Sverige.

– Det bästa man kan göra om man hittar ett djur som man tror är främmande och invasiv är att rapportera det till inavasivaarter.nu, säger Erland Lettevall, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald enligt FN:s forskarpanel för biologisk mångfald (IPBES). De tränger undan de naturliga arterna och förändrar naturliga livsmiljöer – vilket i sin tur minskar den biologiska mångfalden.

Källa: naturvardsverket.se