Enligt Jordbruksverkets senaste statistik minskar antalet nyregistrerade hundar även under 2023. Detta markerar en nedgång med 13,3 procent jämfört med det tidigare rekordåret 2021, då 78 052 nya hundar registrerades.

Under det gångna året registrerades 67 700 nya hundar i Jordbruksverkets centrala hundregister, där alla hundar och deras ägare enligt lag ska vara registrerade. Totalt sett finns nu 1 126 000 hundar och 813 000 ägare i registret.

 

Jakthundsraser dominerar fortfarande

Fyra av de fem mest populära raserna är jakthundsraser, trots att jakt inte längre är det främsta användningsområdet för några av dessa. Jämthunden fortsätter att vara en populär hundras.

Det är tydligt att preferenserna bland hundägare fortsätter att riktas mot jakthundar, även om användningsändamålet varierar.

 

Varning för snabba hundköp – en hållbar process är avgörande

Hundköpare uppmanas att vara noggranna och ta sig tid att undersöka varifrån hunden kommer för att undvika att stödja den illegala handeln med smuggelhundar. Denna form av handel innebär inte bara lidande för djuren utan kan också leda till spridning av allvarliga sjukdomar, inklusive den potentiellt dödliga sjukdomen rabies.

− Om du planerar att köpa hund – förbered dig ordentligt och låt affären ta tid. Kräv alltid att få träffa valpen tillsammans med sin mamma i hundens hem, gärna flera gånger. Var kritisk mot uppgifter om hundens bakgrund, för du vill inte stödja den illegala handeln, säger Tjitte de Vries, tillförordnad enhetschef på Jordbruksverkets djurinförselenhet.

 

Klicka in på Jordbruksverkets pressmeddelande för att se listor och vidare information