De små ändringarna som regeringen gjorde i sitt förslag till implementeringen av EU:s vapendirektiv ser inte ut att få en majoritet i riksdagen.

Regeringen har tidigare fått svidande kritik från såväl politiskt håll som från jägarorganisationer att de i sitt förslag ställer högre krav på svenska jägare och vapenägare än vad EU kräver. I juli presenterade de förändringar i sitt förslag där de bland annat kom med löfte om att avskaffa licensplikt på ljuddämpare, samt att de gjorde undantag för magasin som laddas med kantantänd ammunition. Nu skriver Svensk Jakt på sin hemsida att de efter intervjuer med oppositionspartierna tror att regeringen inte kommer få majoriteten av riksdagen med sig på sitt förslag och att de kommer få backa på fler punkter.