Länsstyrelsen avslår återigen ansökan om skyddsjakt på skarv i Trosa kommun. Kommunen har ett otal gånger ansökt om skyddsjakt på skarv på ön Snöholmen i Trosa hamn, rapporterar Södermanlands Nyheter

Med stöd av jaktförordningen avslår länsstyrelsen ansökan och motiverar beslutet som följande: 

”Att skarvkolonin på Snöholmen, enligt den sökande, bidrar till att lokala företags intäkter minskar och att lukten under sommarhalvåret påverkar boende negativt är beklagligt. Länsstyrelsen har dock inte utifrån gällande lagstiftning möjlighet att bevilja skyddsjakt på skarv utifrån det underlag som lagts fram i ansökan.”