En 48-årig man nekas licens på två ytterligare hagelvapen utöver de fyra vapen mannen hade sedan tidigare.

Mannen ska enligt Polisens uppgifter till Dagens Juridik ha lämnat motstridiga uppgifter i sin motivering till ansökningarna på de två hagelvapnen. Mannen överklagade då till Förvaltningsrätten som noterade att Polisen inte ifrågasatt mannens personliga lämplighet, lämnat en bra förklaring till varför han ändrat sig om användningsområdet samt motiverat behovet på ett godtagbart sätt. Förvaltningsrätten biföll därmed mannens överklagan.

Ärendet gick vidare till Kammarrätten som däremot gick på Polisen linje och menar att mannen inte redogjort tillräckligt ingående för att det uppgivna behovet inte täcks av de fyra vapen han redan har licens på. Kammarrätten fastställer därmed Polisens avslag på licensansökan.