De markägare inom Långeds VVO, Nordmalings kommun, som ansökt om skyddsjakt på 20 älgar får avslag av Länsstyrelsen. Området är ett känt koncentrationsområde för vandringsälg vintertid.

Det blir ingen skyddsjakt på älg i Långeds VVO, det slår Länsstyrelsen fast. Svenskjakt.se rapporterar att ansökan har efterföljts av stora protester där man framförallt pekar på det olämpliga i att jaga älg under de snöförhållanden för råder i området. Länsstyrelsen menar också att eftersom området är ett historiskt välkänt koncentrationsområde för vandringsälg är kraven på att hitta andra lösningar högre än normalt.

Ett flertal initiativ till alternativa åtgärder har kommit in till Länsstyrelsen i samband med ansökan där styrande utfodring och försiktiga störningar är nyckeln.

Länsstyrelsen menar att problem med betesskador ska hanteras inom ramen för den ordinarie älgförvaltningen men också genom en anpassad skogsskötsel.

Länsstyrelsen bedömer att de lösningar som presenterats sannolikt har bättre förutsättningar att vara verkningsfulla än skyddsjakt under rådande omständigheter. Man vill även initiera ett forskningsprojekt tillsammans med forskare från SLU för att lära sig mer om den här typen av problematik.