Allt om Jakt & Vapen har tidigare berättat om att det norska polisdirektoratet (POD) publicerat en lista på sin hemsida som innebar att 30 000 vapen skulle förbjudas i Norge. Detta gjorde att Norges Jeger- och Fiskerforbund, NJFF, reagerade kraftfullt och skickade in en skrivelse till det norska Justisdepartementet där förbundet klagade på det norska polisdirektoratets lista. Framför allt reagerade NJFF på att i stort sett alla halvautomatiska salongsgevär avsedda för jakt kategoriserades som ”gevär med militär- eller poliskonstruktion”.

Nu meddelar NJFF att det norska polisdirektoratet reviderat listan. Från att ha inkluderat 22 grovkalibriga och så många som 42 finkalibriga jaktvapenmodeller är listan nu nere på 15 grovkalibrerade och 11 finkalibrerade modeller.

De flesta av de av noterade vapnen kommer fortfarande att vara förbjudna att köpa/sälja som jaktvapen, men kan lagligen behållas av nuvarande ägare.
Vidar Nilsen, professionell rådgivare på NJFF, är nöjd:

– Vi har följt arbetet med den nya vapenlagen noga under många år. Det visar sig att det är nödvändigt, och även att det är nyttigt att reagera när myndigheterna går längre än vad som är lagligt tillåtet, säger han.

– Justitieminister Mehl har gjort det enda rätta och vettiga i den här frågan, och bett det norska polisdirektoratet att justera ner förbudslistan så att den harmonierar med det beslut som fattats i Stortinget och den förståelse vi har haft i ärendet.

I de nya vapenbestämmelserna har kraven på vilka halvautomatiska gevär som kan skaffas för jakt skärpts jämfört med tidigare lagstiftning. En övergångsordning i vapenlagstiftningen innebär att de flesta jägare fortfarande kan behålla sina lagligt förvärvade vapen, men vissa modeller kan inte säljas vidare som jaktvapen.

– Vapen som ska lämnas in kompenseras med en destruktionsdeposition på 4 000 NOK. Deadline för inlämning är 31 maj 2024, så det finns fortfarande tid att behålla vapnet en sista jaktsäsong, säger Vidar Nilsen.