Fågelinfluensa (H5N8) har upptäckts i norska Rogaland och Vestland, nu tas drastiska åtgärder i bruk för att förhindra spridning.

Enligt information från Mattilsynet, Norges tillsynsmyndighet för allt som rör djur, fisk, växter och livsmedel, har man nu valt att stoppa jakten på ett flertal fågelarter resten av säsongen. Anledningen uppges vara att fåglarna ska störas så lite som möjligt för att undvika att de rör sig mellan olika områden i onödan. Genom att minska rörligheten bland fåglarna hoppas man att spridningen av influensan ska bromsas upp.

De områden som berörs av förbudet är samtliga fylken (motsvarande län) söder om Nordland. Förbudet omfattar bland annat kråkfågel, änder och gäss. Ripa och övriga skogshöns omfattas inte av förbudet.