Den 11 september beslutade Svenska Kennelklubben att stoppa alla norska hundar från att delta i all tävlings-, prov och utställningsverksamhet i Sverige.

Beslutet fattades på grund av det fortfarande oklara läget kring den mystiska hundsjukan som drabbat Norge. Beslutet gäller tills vidare och nytt beslut kommer tas under vecka 38.

Även Norsk Kennel Klub har beslutat att ställa in all sådan verksamhet under denna vecka, nytt beslut ska sedan tas måndagen den 16 september.

Uppmanar till att undvika ryktesspridning

SKK uppmanar att undvika ryktesspridning i det här läget, information om det aktuella läget fås enklast via;

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

Norwegian Veterinary Institute

Svenska Kennelklubben (SKK)