NTM är en svensk mediekoncern som antingen helt eller delvis äger ett antal lokala dagstidningar från Östgöta Correspondenten i söder till Norrbottens-Kuriren i norr. Nu har flera av de tidningar som ingår i koncernen valt att bryta med Goth-serien Nemi som tecknats av den norska serietecknaren Lise Myhre sedan 1990-talet.

Anledningen är att Nemi-strippen förra fredagen i bland annat Upsala Nya Tidning, Norrköpings tidningar och Östgöta Correspondenten innehöll en enda bild med en tecknad varg samt texten ”Trots att våra största rovdjur är rödlistade förekommer licensjakt på hotade arter. Varg är rödlistad i kategorin starkt hotad. Ändå tillåts licensjakt.”

Redan dagen efter var Nemi ersatt med en annan serie samtidigt som man kort informerade ”Vi har valt att sluta publicera Nemi på grund av att det förekommit politiska ställningstaganden i serien. Seriesidan är inte ett forum för opinion då det saknas möjlighet till bemötande.”

Till SVT Nyheter säger Kalle Sandhammar, chefredaktör och ansvarig utgivare för Upsala nya tidning,
– På vår dagliga seriesida förväntar vi oss att det ska vara underhållning, berättelser eller samtidskommentarer med en knorr. I det här fallet var det en bild med en ren opinionsyttring.

Även Maria Kustvik, Ösgöta Correspondentens chefredaktör och ansvarig utgivare menar att,
– Om man tittar på rutan så tycker jag att det saknas kontext, humor eller blinkning till det som är serien i övrigt.

Själv anser Lise Myhre att hon blivit censurerad och i ett skriftligt svar till SVT Nyheter skriver hon, ”att en svensk redaktion nu väljer att trycka en stripp med två fakta påståenden om vargar, för att sedan ångra sig, får stå för dem.”

Fredrik Lagerqvist, chefredaktör för Norrköpings tidningar men att det bara är de som utgivare som kan kritiseras för att de publicerade den.
-Man får väl titta på om vi ska se över några rutiner här, säger han till SVT.

Källa: SVT Nyheter