Jägarexamensfrågorna på papper kommer från i vinter fasas ut mot modernare medel. Proven kommer att genomföras digitalt via en app i provtagarens egen smartphone eller platta.

I ett pressmeddelande säger Naturvårdsverket att arbetet med att digitalisera Jägarexamen fortlöper enligt planen och att man ser fram emot driftssättningen som är planerad till vintern 2020-2021. Arbetet att utveckla den nya plattformen sker i samarbete med de båda jägarförbunden och en nära dialog förs både med representanter från respektive förbund och en mindre grupp av provledare.

Arbetet med att ta fram de 500 nya frågorna till provet ligger hos två författare inom jakt och vilt och ska vara avslutat efter sommaren så att de kan granskas och godkännas av Naturvårdsverket.

”Naturvårdsverket har inte ambitionen att göra provet lättare eller svårare efter att det digitaliserats. Vi kommer noggrant följa statistik från hela landet och för varje enskild provfråga. Vi planerar för att provet ska avläggas på den enhet som provtagare själva tar med till provtillfället, till exempel en mobiltelefon eller surfplatta. Innan provet blir det viktigt att först testa enheten så att den är kompatibel med provet, vilket de allra flesta mobila enheter kommer vara. Det kommer finnas en del i provtagarapplikationen där provtagare kan testa sin enhet samt se hur provet fungerar innan det är dags för skarpt prov”, skriver Naturvårdsverket i pressmeddelandet.