Nu lägger Regeringen fram ett nytt, ändrat förslag till hur EU:s reviderade vapendirektiv ska genomföras i svensk lag. Förmodligen ligger hård kritik från jägarorganisationer och oppositionen i riksdagen bakom ändringen.

– Riksdagen ville inte gå med på det förslag som vi hade presenterat. Vi har lyssnat på remissynpunkter, inte minst från jägarhåll, säger inrikesminister Mikael Damberg(S) vid en pressträff efter veckans regeringssammanträde.

Han menar att det framförallt har handlat om hur magasin ska hanteras i lagen och i det nya förslaget, som skickas ut på remiss till den 23 augusti, finns det inga regleringar kvar vad gäller löstagbara magasin för halvautomatiska och repeterande vapen med kantantändning.

– Vår bedömning är att jägare i Sverige därmed överhuvudtaget inte berörs av förändringarna, säger Damberg.

Däremot ändras inget vad gäller kategorisering av olika vapen eller i krav på omprövning av regelbunden omprövning av licenser. Där hävdar Damberg att Sverige är bundet av direktivet.

Moderaternas rättspolitiske talesperson, Johan Forssell, välkomnar att regeringen har ändrat sig, men ifrågasätter varför det har tagit sådan tid.

– Det här är en prestigeförlust för Damberg, han har använt hela våren till att försöka överimplementera vapendirektivet, säger Forssell.

Damberg flaggar även för att regeringen avser att gå vidare med förslag som gör att jägare inte ska behöva tillstånd för ljuddämpare.

Källa: aftonbladet.se