Nu är det helt klart att det inte blir någon nationalpark i Vålådalen-Sylarna-Helags skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. De organisationer som ingår i nationalparksprojektet är nämligen inte eniga om nationalparkens syfte och mål och det finns därmed inte förutsättningar för att fortsätta arbetet. Naturvårdsverket har därför, i dialog med Länsstyrelsen Jämtlands län, beslutat att projektet ska avslutas.

I nationalparksprojektets beredningsgrupp ingår representanter från organisationer i det aktuella området. Parterna har tillsammans försökt hitta lösningar för att bilda Sveriges största nationalpark i Jämtlandsfjällen, på ett sätt som bevarar natur- och kulturvärden, förutsättningarna för renskötseln och möjligheten att uppleva området.

– Att uppnå enighet om nationalparkens utformning har sedan omstarten av projektet 2017 varit avgörande för att processen ska kunna fortsätta. Det visar sig nu att det förslag till överenskommelse som togs fram i projektet förra året inte stöds av alla organisationer. Vi går flera erfarenheter rikare ur arbetet, men måste nu konstatera att det inte längre finns förutsättningar för att fortsätta projektet, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Nationalparksprojektets beredningsgrupp har bestått av representanter från Handölsdalens, Tåssåsens och Mittådalens samebyar, Åre och Bergs kommuner, Sametinget, Jämtland Härjedalen Turism, Länsstyrelsen Jämtlands län och Naturvårdsverket.

Källa: naturvardsverket.se