I Naturvårdsverkets föreslagna föreskrifter föreslås nu en regeländring som innefattar att vapen i kaliber 6,5×55 kan ersättas till blyfri ammunition.

Ändringen för att viktkraven för blyfri ammunition klass 1 gällande flera vapentyper, bland annat 6,5×55 mm, har sänkts med anknytning till EU:s nuvarande arbete med att fasa ut bly. Enligt Naturvårdsverkets bedömning kommer denna ändring bland annat att främja djur, natur samt konsumenterna av viltkött.

Källa: Naturvårdsverket