Naturvårdsverkets förslag att bibehålla jaktstart 1 mars för lodjursjakten har mötts av kritik från bland annat Jägareförbundet, nu öppnar dock verket för att förslaget fortfarande kan komma att ändras.

Det är svenskjakt.se som talat med Helena Busk, projektledare för Viltföreskrifterna på Naturvårdsverket, i ärendet. Helena menar att det kritiserade argumentet för en bibehållen jaktstart som handlar om Länsstyrelsernas arbetsbelastning bara är en liten del av anledningen.

– Det är en liten del i pusslet men det är inte det absolut viktigaste. Det är biologin som i första hand bygger jakttiderna, som brunsttid, föryngringsperioder och när ungarna kan klara sig själva, säger Helena Busk till svenskjakt.se.

Enligt Helena har åsikterna om en eventuell tidigareläggning av jaktstarten varierat mellan olika Länsstyrelser, vissa tycker det vore bra och skulle underlätta inventeringen att få hjälp av jägarna medan andra tycker annorlunda.

Helena berättar att föreskrifterna ännu inte är färdiga och att man fortfarande tittar på de synpunkter som kommer in, vilket skulle kunna tolkas som öppning för att en tidigareläggning fortfarande kan bli aktuell. Hon poängterar också i intervjun att ”Naturvårdsverkets yttersta syfte är att föreskriften ska underlätta för att en bra jakt ska kunna genomföras”.