I ett viktigt steg för att bekämpa spridningen av afrikansk svinpest har Jordbruksverket beslutat att etablera en central anläggning i Fagersta för provtagning och förbränning av vildsvinskadaver. Den nyligen färdigställda anläggningen är nu bemannad med kvalificerad personal och är utrustad för att hantera detta känsliga arbete.

För att säkerställa smittskyddet kommer endast behöriga personer att få tillträde till anläggningen. Från och med den 12 september kommer anläggningen vara i full drift och ansvara för provtagning och förbränning av vildsvinskadaver som upptäcks inom den angivna restriktionszonen.

– Det är mycket viktigt att vi nu har en fungerande central på plats. Centralen är uppbyggd på ett sätt som innebär att vi kan utföra provtagning och förbränning på ett effektivt sätt och med en smittsäker transportkedja, säger Helena Sixtensdotter, insatschef på Jordbruksverkets operativa ledningscentral.

Arbetet inleds med att transportera vildsvinskadavren till provtagningstältet, där veterinärer utför nödvändiga prover på kropparna. Proverna skickas sedan dagligen till Statens veterinärmedicinska anstalt för analys. Efter provtagningen är kadavren klara för destruktion genom förbränning. För att använda förbränningsugnen så effektivt som möjligt lagras kadavren i kylrum på centralen tills tillräckligt många kan brännas.

Anläggningen är strukturerad för att minimera risken för spridning av smittämnen. Området är tydligt indelat i rena och orena zoner, och all personal som är involverad i processen utbildas noggrant i smittskyddsprotokoll. Dessutom genomförs noggrann sanering av all utrustning och transporter när de lämnar den smittade zonen.

Det är viktigt att poängtera att endast behörig personal har tillträde till anläggningen på grund av de strikta smittskyddsåtgärderna.

 

Källa: Jordbruksverket