Nu finns det en helt ny och utvecklad bok om signalarter och andra naturvårdsarter med titeln ”Skyddsvärd skog”. En naturvårdsbibel som presenterar 600 naturvårdsarter i ord och bild. Boken är skriven av Johan Nitare, ekolog vid Skogsstyrelsen. Kanske något att läsa inför det nya jaktåret.

– Min förhoppning är att boken ska underlätta naturvårdsarbetet och successivt ge fördjupad kunskap om våra naturvårdsarter och vad de kan berätta. Men också att den ska vara en inspirationskälla, ögonöppnare och berika tiden i skogen för alla som är intresserade och rör sig där, säger bokens författare.

Källa: skogsstyrelsen.se