En dom i Förvaltningsrätten ställer nu högre krav på polisen när vapen ska omhändertas. Polisen ska enligt domen bevisa att särskilda omständigheter föreligger, exempelvis risk för missbruk. 

– Jag har nog aldrig sett något av en förvaltningsrätt som varit i närheten av den här domen. Här har vi en domare som verkligen satt sig in i lagstiftningen och förarbetena till den. Utslaget borde få betydelse för när och hur vapen ska omhändertas, säger Ola Wälimaa, Jägareförbundets jurist, till Svensk Jakt

Ola Wälimaa ser det som en självklarhet att polisen har en bra kontroll av vapenägarna och det är inget som han ifrågasätter.

– Men när man omhändertar vapen från personer som alltjämt befinner sig på sjukhus finns ju ingen risk för missbruk av vapen som är inlåsta i vapenskåp i hemmet. Ett sådant omhändertagande blir kränkande och närmast absurt, säger Ola Wälimaa till Svensk Jakt.