EU har nu tagit beslutet att förbjuda all jakt med blyhagel inom områden som ligger närmare 100 meter från våtmark.

Svenska Jägareförbundet är kritiska till hur tillämpningen av beslutet kommer att drabba Sverige. Förbundsjuristen Ola Wälimaa vid Svenska Jägareförbundet menar ”Med EU:s definition blir det i praktiken ett totalt blyhagelförbud i Sverige. Ingen kan ju alltid veta om man är inom 100 meter från ett dike, en bäck, ett kärr, en torvmosse, en tillfällig vattensamling – vattenpöl – eller något annat som beaktas som en våtmark.

-Problemet är sedan att enligt EU ska en omvänd bevisbördeprincip gälla i denna fråga. Det är inte en åklagare som måste bevisa att jägaren gjort fel, det är jägaren som måste bevisa att denne inte gjort fel. Detta strider enligt min uppfattning mot vår grundlag och den oskuldspresumption som gäller i Sverige, säger Ola Wälimaa.

Så hur svenska myndigheter ska kunna tillämpa regelverket är oklart och det är nu upp till den nya regeringen att hantera denna fråga.