Förra årets insamlingskampanj för Rapportera Fästing resulterade i att allmänheten rapporterade in flera fästingar som vanligtvis inte finns i Sverige. Efter noggranna analyser har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) bekräftat att en ny fästingart, Dermacentor marginatus, för första gången har påträffats i landet.

 

Den nyupptäckta fästingen hittades i Stockholmsregionen och rapporterades via SVA digitala verktyg Rapportera Fästing. Detta verktyg används för att förbättra övervakningen av nya fästingarter och de sjukdomar de kan sprida. Normalt sett lever Dermacentor marginatus i södra Europa, samt i Iran, Kazakstan och bergsområden i Centralasien. På svenska kallas den brokig fårfästing.

– Den nya upptäckten visar att vår övervakning kan fungera som en tidig varningssignal för nya fästingarter. Det är viktigt att tidigt kartlägga exotiska fästingarter, som till exempel den nu påträffade Dermacentor marginatus. De kan bära på virus, bakterier och parasiter som idag inte förekommer i landet. Denna typ av övervakning kan hjälpa oss att vara bättre förberedda om djur eller människor smittas, säger Anna Omazic, forskare på SVA.

Dermacentor marginatus kan bära på flera sjukdomsframkallande ämnen, inklusive krim-kongo blödarfebervirus och Coxiella burnetii, som orsakar Q-feber. De ovanliga fästingfynden har genomgått analyser för dessa patogener samt olika arter av rickettsier och piroplasmer. Inga fästingar från förra året testades positivt för krim-kongo blödarfebervirus, och analyser för andra smittämnen pågår fortfarande.

– Resultaten är som vi förväntade oss. Vi är mycket glada att alla fästingar var negativa för krim-kongo blödarfebervirus – ett virus som kan orsaka svår sjukdom hos människor. Vi behöver fortsätta analysarbetet och studera den nya arten vidare innan vi kan ge mer information om fallet, säger Giulio Grandi, veterinär och parasitolog på SVA.

 

Uppmaning till fortsatt rapportering

Nu när fästingsäsongen är igång över hela landet uppmanar SVA alla att fortsätta rapportera sina fästingfynd, både vanliga och ovanliga, via webbverktyget Rapportera Fästing. Fler rapporter under sommaren kommer att hjälpa till att öka förståelsen och beredskapen mot nya fästingarter och de sjukdomar de kan sprida.