Jägareförbundet har tagit fram en ny handlingsplan som ska leda till en bättre vildsvinsförvaltning. På sin hemsida skriver Jägareförbundet i ett pressmeddelande att planen bygger på åtgärder inom tre områden; samverkan, jakt och foder. 

– Vi har byggt handlingsplanen på aktuell forskning och erfarenheter från våra län där vildsvin har förvaltats under en längre tid, säger jaktvårdskonsulenterna Per Zakriasson, Louise Gårdsfalk och Jepser Einarsson. 

Handlingsplanen fokuserar huvudsakligen på följande tre områden: 

  1. Bättre lokal samverkan mellan jägare, markägare, lantbrukare och arrendatorer, framför allt om insatser för att förebygga skador.
  2. Vildsvinstammen begränsas genom jakt med hög etik på såväl jägare, jakten och hundanvändningen. Jakten ska anpassas efter tillgången på vildsvin. Vill man t ex minska stammen måste fler vuxna hondjur fällas och det bör ske nu och t o m november, då risken är minst för att de har kultingar i boet.
  3. Åtling och utfodring av vilda djur är viktigt att sköta på rätt sätt. Svenska Jägareförbundet anser att stödjande utfodring inte ska förekomma under vegetationsperioden samt att vi avråder helt från att använda sockerbetor.