Stolparna står redan på plats, i månadsskiftet april-maj räknar Fredrik Oskarsson med att det nya vildsvinshägnet ska vara klart att ta emot de första hundarna.

Fredrik Oskarsson från Årsunda jagar mycket vildsvin själv och ser en ökad efterfrågan från jägarkåren att kunna få prova sin hund på vildsvin under kontrollerade former. Därför står nu Gestrike vilthägn i startgroparna, Fredrik är i färd med att hägna in fyra hektar mark som kommer utgöra träningsanläggning för cirka sex till åtta hundekipage i veckan. Fredrik säger till Gefle Dagblad att han har haft en väldigt bra dialog med Länsstyrelsen under processen och att alla tillstånd är plats, nu väntar bara slutbesiktning när hägnet är färdigt. Sedan kan Fredrik åka ner till Skåne och hämta de två unga galtarna som kommer att inkvarteras i hägnet.

Mer information om anläggningen finns på företagets facebook-sida.