Ett internationellt projekt som leds av Uleåborgs universitet har tagit fram en metod som bättre än tidigare identifierar varghybrider, det vill säga korsningar mellan hund och varg. Under arbetet hittade man två varghybrider som med den tidigare metoden hade definierats som vargar.

Enligt tidigare forskningsrön klarar den dna-analysmetod som använts hittills av att identifiera varghybrider i första och andra led. Ju fler led av återkorsning det handlar om desto osäkrare blir artidentifieringen med den gamla metoden. Resultaten av den nya varghybridpanelen visar att det kan vara problematiskt att identifiera korsningar redan i andra led om man endast använder sig av mikrosatellitanalys.

Naturresursinstitutet tillhandahöll dna-prover från kända varghybrider till forskarna på Uleåborgs universitet. I studien ingick också dna-prover från två djur som i tidigare analyser på Åbo universitet hade identifierats som vargar, men vars dna-profil avvek från genomsnittsprofilen för varg. Man ville analysera de här proverna på nytt med den nya metoden för exaktare identifiering av varghybrider.

De avvikande dna-profilerna visade sig tillhöra två varghybrider. Individen som blivit överkörd av bil i Tohmajärvi i december 2015 var en hybridisering i tredje led. Den individ som skjutits med beståndsvårdande dispens i Pyhäjoki i januari 2016 var en hybridisering i andra led. Den förstnämnda var en fyra år gammal hane och den senare en två år gammal hona.

I Finland klassificeras varghybrider som en invasiv främmande art. Naturresursinstitutet kommer att noggrant gå igenom gamla mikrosatellitdata.

Källa: Naturresursinstitutet, Finland