Lunds universitet, Mittuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet och Norskt institut för naturforskning har framarbetat en ny metod att minska björnrädsla. Metoden handlar om att under kontrollerade former exponera människor med oro för att möta björn i skogen tillsammans med en guide.

– Det finns en internationell samsyn om att björnar ska få finnas. Hur ska då förvaltade myndigheter hantera en situation där människor känner oro för att leva sida vid sida med björnar? Vilket bemötande kan skapa större trygghet? Säger projektledare är Maria Johansson, professor i miljöpsykologi vid LTH, Lunds universitet

Maria Johansson betonar att samhället måste ta hänsyn till samexistensens konsekvenser eftersom den idag gör att människor begränsar sig i sin vardag och till exempel avstår från att vistas i skogen.

– Vi vill ge verktyg så att människor kan hantera sin oro och rädsla. Vår studie visar att om våra tankar kring ett björnmöte formas av en personlig erfarenhet av att under kontrollerade former vandra i björnens terräng minskar rädslan betydligt, säger Maria Johansson.

Det handlar om hur farlig man tror att björnen är, vad den äter och var den söker sin föda olika årstider, vilken tid på dygnet björnen är aktiv, hur björnen kan bete sig till exempel vid ett möte samt kunskap om hur man ska agera för att undvika björn gör att man kan kontrollera situationen utan att drabbas av panik.

Den nya modellen vill ge människor verktyg att minska oro och rädsla och bygger på samspelet mellan deltagare i små grupper och en erfaren guide med stor kunskap från skandinaviska björnprojektet. Där ledaren visar hur man ska agera i situationer där det kan finnas björn.

Källa: forskning.se