Torbjörn Larsson har valts till ny ordförande i Nordisk Jägarsamverkan. Larsson är svensk företagare och entreprenör med mångårig erfarenhet av påverkansarbete på EU-nivå i Bryssel för branschorganisationen Svenskt Aluminium, skriver Svenska Jägareförbundet i ett pressmeddelande. 

Han har även varit aktiv i Svenska Jägareförbundet under en stor del av sitt liv. Han var först regional ordförande i fem år, aktiv i förbundsstyrelsen i åtta år samt ansvarig för internationell verksamhet i fem år innan han sedan valdes till förbundets ordförande år 2017. 

Torbjörn Larsson ser att arbetet med att uppnå bra lagar och regler för jägarna där regionala och kulturella särdrag beaktas mer i beslutsfattandet än vad det gör idag är en huvuduppgift för Nordisk Jägarsamverkan. 

– För att få till stånd en bättre jakt- och bevarandepolitik, måste jägare från hela Europa arbeta nära tillsammans för att maximera vårt inflytande i EU:s institutioner och vi måste vara ännu starkare i kommunikationen av jägarnas unika kunskapsbank och de betydelsefulla insatser som de gör för naturvården och samhället, säger han i ett pressmeddelande.