Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har släppt en färsk epidemiologisk rapport om utbrottet av afrikansk svinpest (ASF) i Fagersta-området.

Åtgärder har vidtagits sedan Jordbruksverket den 30 november beslutade om minskning av den infekterade zonen, som nu är uppdelad i ett kärnområde och ett ytterområde med olika restriktioner. Denna indelning baseras på den senaste epidemiologiska lägesbilden. Trots omfattande sökinsatser har över sextio vildsvinskadaver som testats positivt för ASF-virus hittats, alla inom en snäv del av kärnområdet. Patologiska undersökningar visar att inget vildsvin har dött av afrikansk svinpest sedan slutet av september, och den geografiska spridningen av smittan har inte ökat sedan mitten av september. För närvarande verkar ingen pågående smittspridning finnas. Åtgärder för att bekämpa smittan inkluderar användning av stängsel runt kärnområdet för att hindra vildsvinens rörelse samt smittskyddsavlivning av återstående vildsvin där. Alla avlivade vildsvin har hittills testat negativt för ASF-viruset.

– Allt tyder på att den epidemiologiska toppen är passerad. Resultaten från de patologiska undersökningarna visar att de flesta vildsvinen dog mellan slutet på augusti och mitten på september säger Erika Chenais, statsveterinär på SVA.

Fortsatt uppmärksamhet krävs, inklusive rapportering av eventuella fynd av kadaver, provtagning av vildsvin från smittskyddsavlivningen i den infekterade zonen, jakt i omgivande områden och regelbundna sökinsatser för att utrota ASF i Sverige. Resultat av provtagningen kommer att rapporteras på SVA:s webbplatser. Observera att ingen provtagning kommer att utföras under helgerna, och webbsidorna kommer att uppdateras nästa gång i januari.

För att läsa mer klicka in på SVA