Naturvårdsverket kom i slutet av juni ut med sitt förslag till nya jakttider, förslaget möttes dock av stark kritik och går därför ut på ännu en remissrunda till berörda instanser.

– Ett klokt beslut. Nu får vi, andra organisationer och myndigheter möjlighet att tycka till om hela det slutliga förslaget. Det känns mycket bra att regeringen håller i taktpinnen i dessa viktiga avvägningar, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson till jagareforbundet.se.

Remissinstanserna får nu till den 5 oktober på sig att ånyo tycka till om förslaget.