I Kärda har problemet med vildsvin blivit så akut att det nu tagits fram en strategi för att få bort grisarna från bostäderna, rapporterar Värnamo Nyheter

Svenska Jägareförbundet, LRF, markägare och Värnamo kommun samlades i torsdags för ett krismöte i stadshuset. De var alla eniga om att det inte skulle bli enkelt att skjuta vildsinolyckavildsvinen, vilket flera jägare instämde på och menade att det är väldigt olämpligt att skjuta i tätbebyggda områden. Kommunjägare Ingemar Johansson menar att det skulle krävas mycket höga torn för att kunna skjuta inne i samhället. 

Därav placeras nu tre portabla stegtorn ut där vildsvinsstigar har uppmärksammats. Kommunen ska även kontakta länsstyrelsen för att ansöka om skyddsjakt då vuxna vildsvin är fredade till den 16 april. 

Man ska även kartlägga åtlarna och ta bort dem som ligger mindre än en kilometer från Kärda för att motverka att vildsvinen tar sig in på tomter. 

Det diskuterades även huruvida man ska störa bort vildsvinen om de tas på bar gärning. Skrik, rop, musik och knallskott var några av de förslag som togs upp. Dock enades man om att istället organisera en störning med hjälp av hunder. Kommunen ska föra detta vidare till länsstyrelsen. 

Jägare och drabbade markägare var inte enade om vad som orsakat problemen med vildsvinen. Dock enades de om att det är upp till var och en att ta ansvar för att skydda sig mot de oinbjudna gästerna. Därför innehåller även strategin information till Kärdabor över hur de ska förebygga att få deras mark uppbökad.