Doktoranden Robert Spitzer har precis avslutat sin avhandling där han analyserat spillning från tusentals hjortdjur i syfte att ta reda på vad de äter och hur de påverkar varandras födoval.

I områden med god förekomst av rådjur, kron- och dovvilt äter älgen mer tall och mindre bärris, något man inte kunnat se hos de övriga hjortdjuren.

Resultaten från analyserna visar att samtliga hjortdjur äter mycket bärris, som lingon och blåbär, under hela året. Älgens diet innehåll jämfört med de andra en högre andel tall under vintern och våren. Spitzer menar att konkurrensen från de mindre hjortdjuren kan tvinga älgen till att äta mera tall.

– För att minska skadorna på tall kan det vara mer effektivt att anpassa skogsskötseln för att gynna bärris och att reglera antalet mindre hjortdjur, än att enbart fokusera på att reglera tätheten på älgstammen, säger Robert Spitzer.

Forskningen har genomförts som en del av projektet Beyond moose (inte bara älg), med stöd från Naturvårdsverket, Kempestiftelserna, Länsstyrelsen Västerbotten och Svenska Jägareförbundet.

Robert Spitzer kommer under fredagen den 13 december försvara sin avhandling på SLU i Umeå.
Källa: SLU