En skadad havsörn har dött av fågelinfluensa hos viltrehabiliterare i Blekinge. Örnen analyserades sedan av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som då kunde konstatera att örnen hade fågelinfluensa av typen H5N6. 

Detta är första gången som denna typ av virus påvisats i Sverige men har däremot rapporterats från några länder runt om i Europa under vintern. Viruset utgör inte någon risk för människor, skriver SVA i ett pressmeddelande på deras hemsida. 

– Detta är det första fallet av H5N6 i Sverige. Viruset har cirkulerat i Europa, och förutom på vilda fåglar har även några utbrott på tamfågel, inklusive enstaka kommersiella fjäderfäbesättningar förekommit. För att undvika spridning till fjäderfä är det viktigt att fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare har goda smittskydds¬rutiner och i möjligaste mån förhindrar kontakter mellan tam- och vildfågel, säger Karin Åhl, stf enhetschef på enheten för häst, fjäderfä och vilt, Jordbruksverket.