I ett pressmeddelande skriver Naturvårdsverket att man nu uppdaterat systemet för att rapportera observationer av stora rovdjur i Sverige och Norge, Skandobs. Systemet underlättar för allmänheten att rapportera in observationer, dela och följa övervakningen av de stora rovdjuren.

Med vintern i antågande kommer allt fler rapporter av rovdjursobservationer och spår i snö. Naturvårdsverket och Rovdata har därför uppdaterat Skandobs och i ett första steg syns det genom en snabbare och bättre sökfunktion i kartorna.

– Vi har i god tid innan vintern släppt en uppdatering av Skandobs som gör det snabbare och enklare att söka andras observationer i Skandobs. Det är bara en av många ändringar som kommer att införas den närmaste framtiden. Vår målsättning är att göra det enklare att rapportera samt förbättra användarnas upplevelse av Skandobs, säger Jonas Kindberg på Rovdata.

Önskar allmänhetens deltagande

Genom Skandobs ges allmänheten möjlighet att dela sina observationer av lodjur, järv, björn och varg via en app för mobiltelefoner eller via en webbsida. Genom sina rapporter ger allmänheten ett viktigt bidrag till inventeringen av stora rovdjur i Skandinavien.

–Vi har märkt ett stadigt ökande antal rovdjursrapporter på Skandobs vilket är jättekul. Det innebär både mer relevant information till länsstyrelsernas inventeringsarbete men bidrar också med mer information till andra användare. Vårt bidrag tillbaka är ett nytt Skandobs som är betydligt snabbare och enklare än tidigare, säger Andreas Zetterberg, Viltanalysenheten på Naturvårdsverket.

Man kan välja om man vill dela sina observationer under eget namn eller anonymt och om observationen ska delas öppet med alla eller endast med Länsstyrelsen i Sverige eller Statens naturoppsyn i Norge (SNO).

– I framtida uppdateringar kommer användarna även ges möjlighet att redigera eller ta bort sina tidigare observationer. Det är en funktion som tidigare efterfrågats, förklarar Jonas Kindberg.

Rapportera så fort som möjligt

Om du gjort en observation, se till att rapportera den så fort som möjligt, helst från det ställe där observationen är gjord. Färska observationer är betydligt lättare att följa upp av Länsstyrelsen eller SNO om de bedömer observationen vara så intressant att det ska göras. Alla observationer är inte lika intressanta för inventeringsarbetet men kan ändå vara intressant för någon annan person. Exempel på särskilt viktiga observationer för inventeringsarbetet är flera lodjur tillsammans och järvlyor även om enskilda individer av de olika arterna också kan vara intressanta.

– Vid inrapportering av särskilt viktiga observationer skickas informationen direkt till Länsstyrelsen eller SNO, som värderar om observationen ska följas upp med ett fältbesök, säger Andreas Zetterberg.