Trafikverket testar grävlingsanpassade luckor för att minska viltolyckor.

 

Trafikverket har nu introducerat en ny typ av lucka längs E22 vid Fågelmara, specifikt utformad för att hjälpa grävlingar undvika trafiken. Målet med detta initiativ är att minska antalet viltolyckor.

Dessa unika luckor, som är de första i sitt slag i Sverige, är ungefär lika stora som ett A5-papper och har installerats på en vägsträcka där Trafikverket tidigare satt upp faunastängsel med finmaskigt nät i botten. Det finns dock flera öppningar i stängslet vid anslutande vägar där både grävlingar och andra klövdjur kan ta sig in på vägområdet. Luckorna är konstruerade för att endast kunna öppnas i en riktning, vilket gör att djur som av misstag hamnat på vägen kan ta sig tillbaka till naturen igen.

–  De öppnar sig väldigt enkelt när de puttar på den, så får de bara rätt på det en första gång så hoppas vi att luckorna kommer bli välanvända, säger Malin Lastgård, miljöhandläggare på Trafikverket i region Södra.

 

Kameraövervakning

De nya luckorna har installerats i närheten av faunabron vid Fågelmara i Blekinge och kommer initialt att övervakas med kameror. Faunabron har redan lockat en mängd olika djur, inklusive rävar, grävlingar, rådjur och älgar.

– Kameror är ett bra sätt ska kunna följa upp vilka djur som passerar och om våra olika lösningar fungerar som vi tänkt. säger Malin Lastgård.

Grävlingar är särskilt utsatta för trafikrelaterade dödsfall, och lika många grävlingar dör i trafiken som genom jakt. På våren är det särskilt kritiskt då grävlingshonor kan vara gravida och samtidigt ha ungar i sina gryt. Döda grävlingar längs vägarna är en vanlig syn i Sverige.

Trafikverkets mål med dessa åtgärder är att ge djuren en säker passage över E22 och därmed minska antalet viltolyckor, särskilt för större och medelstora däggdjur. Det kommer dock att krävas tid och tålamod innan man kan dra några definitiva slutsatser om effekterna av de nya luckorna.