SVA rapporterar om att tre nya fall av fågelinfluensa, H5N6, har påträffats i Blekinge och Skåne. 

Det handlar om en havsörn, en duvhök och en ormvråk som hittats i trakterna av Mörrum i västra Blekinge och i Bromölla i nordöstra Skåne. Till skillnad från det H5N6-virus som finns i Asien utgör inte detta virus någon fara för människor.

Vidare uppmanar SVA till fortsatt goda skötselrutiner av fjäderfä för att undvika smittspridning.