Länsstyrelsen rapporterar om nya fall av fågelinfluensa som har konstaterats på höns och mysankor i två små besättningar i Ängelholm och Trosa. Man uppmanar till att hålla tamfåglar inomhus i de aktuella områdena och detta gäller även i Västra Götaland.

Det är en typ av virus som cirkulerar hos både vilda fåglar och fjäderfä i Europa, men har aldrig smittat till människa.