Under december 2019 beslutade Naturvårdsverket att ge utökade möjligheter till bekämpningen av invasiva arter, nytt är bland annat att jakten kan få bedrivas även på annans jaktområde.

Etablering av invasiva arter kan utgöra ett stort hot mot ekosystemet i landet och att motverka detta har därför hög prioritet. Beslutet från Naturvårdsverket gäller endast för personal knuta till Mårdhundsprojektet, som Svenska Jägareförbundet står bakom, i praktiken innebär detta att projektets personal får möjlighet att bedriva jakt efter arterna enligt listan nedan över hela landet.

Beslutet innebär även till exempel möjligheter att nyttja icke typgodkända fångstredskap, rörlig belysning och artificiella ljudkällor. Användningen av så kallade ”Judasdjur” regleras även i beslutet (infångade djur som steriliseras, veterinärbesiktas och sändarförses för att släppas ut i syfte att lokalisera artfränder).

Arter som omfattas av tillståndet:

 • mårdhund
 • tvättbjörn
 • bisam
 • sibirisk jordekorre
 • rödmagad trädekorre
 • östlig gråekorre
 • östlig rävekorre
 • näsbjörn
 • sumpbäver
 • guldfläckig mangust
 • röd muntjak
 • nilgås
 • amerikansk kopparand
 • huskråka
 • helig ibis
 • brun majna

Beslutet gäller för två år framåt med start 1 januari 2020.
Källa: Naturvårdsverket.