Naturvårdsverket har beslutat om nya miniminivåer för björn i landet. ”Naturvårdsverket bedömer att det bäst tillgodoser de politiska målen för rovdjursförvaltningen att besluta om miniminivåer som är så låga som möjligt utan att det riskerar att äventyra en gynnsam bevarandestatus för arten”, skriver NV i ett pressmeddelande.

Björnstammen i Sverige har under de senaste åren legat stabilt runt cirka 2900 individer, vilket är mer än dubbelt vad som anses som minsta nivå för att säkerställa gynnsam bevarandestatus. Den nivån anses ligga på 1400 individer och där landar nu alltså även Naturvårdsverkets beslutade miniminivå som grundar sig på Länsstyrelsernas förslag.

– Det är glädjande att se att länsstyrelserna har kommit fram till ett gemensamt förslag som vi kan fastställa. Nu har vi grunden för en stabil och förutsägbar björnförvaltning på plats, säger Hanna Dittrich Söderman, vilthandläggare på Naturvårdsverket.

Beslutet innehåller även minimnivåer på länsnivå inom både det norra och mellersta rovdjursförvaltningsområdet. I norra området är nivån satt till 900 björnar och i mellersta 500. För att se fördelningen länsvis, gå in på Naturvårdsverkets hemsida och läs beslutet.