kenth3Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland har presenterat ett förslag på hur den nya lagen för småviltjakt skall tillämpas och i vår träder den nya förordningen i kraft.

Läs förslaget här

Foto: Johan Olsson