Vid Dille gård i Ås, drygt en mil nordväst från Östersund, hittar man den nystartade veterinärmottagningen Dille Veterinärklinik.

Dille Gård är ett naturbruksgymnasium som är beläget i vackra Ås strax utanför Östersund. De olika program som gymnasiet erbjuder är bland annat jakt och viltvård, skogsmaskinutbildning men också utbildningar mot häst, hund, äventyrsturism samt program med djurvårdsinriktning. Vid skolan finns även olika vuxenutbildningsinriktningar och en yrkeshögskola för blivande skogstekniker.

Sedan maj 2022 finns Dille Veterinärklinik inrymd i skolans lokaler men som en fristående del. Det var veterinärerna Stephanie Smeikal Rudén och Jenny Nordberg tillsammans med den legitimerade djursjukvårdaren och hundfysioterapeuten Sofia Israelsson som startade upp projektet under fjolåret. Från hösten var hela klinikens personalstyrka på plats och trots att kliniken är i ett mindre format är det en hög kvalitet på verksamheten då personalen som arbetar där har olika specialistkompetenser inom hundens och kattens sjukdomar.

Leg. veterinär Stephanie Smeikal Rudén vid Dille Veterinärklinik

Vill jobba i ett mindre sammanhang
En av anledningarna till att verksamheten startades upp var att de som idag jobbar på Dille Veterinärklinik tidigare jobbat på större djurkliniker eller djursjukhus.
– Vi ville tillbaka till det mer personliga, med mer tid till både patient och djurägare. Att verksamheten känns mer familjär och där det också blir lättare att hålla kontakten med djurägaren, berättar Stephanie Smeikal Rudén.
– För oss är det också viktigt att djurägaren får möjlighet att träffa samma person vid behandlingar och återbesök. Det underlättar betydligt om matte eller husse inte behöver förklara varje gång om sitt djurs situation. Vi som jobbar har djurets historia med oss och det gör besöken både mer personliga och trygga, fortsätter Stephanie.

Vana vid jakthundarnas sjukdomar och skador
Personalen som idag jobbar vid Dille Veterinärklinik har själva jakthundar och är väl insatta i de sjukdomar och skador som särskilt kan drabba den gruppen av hundar.
– De flesta i personalen jagar själva vilket gör att vi har en förståelse för den kategorin av arbetande hundar och de skador och sjukdomar som hundarna kan drabbas av under jakten, berättar Stephanie.

Dille Veterinärklinik har idag möjlighet att ta sig an akutsjukvård dagtid mellan måndagar och fredagar då lokalerna är fullt utrustade med bland annat röntgen och en operationssal. Men för tillfället kan man däremot inte ta emot akut sjuka eller skadade djur under kvällstid eller helger utan då är djurägarna hänvisade till jouröppna djursjukhus. Men diskussioner i arbetslaget pågår om man genom anpassningar av personalens schema ska försöka hitta någon form av förlängda öppettider under hösten när jakten är som intensivast.
– När det kommer till jakthundar har vi även goda möjligheter att arbeta med rehabilitering efter exempelvis en skada. Vi erbjuder också förebyggande behandlingar för att undvika att jakthundarna drabbas av bland annat mjukdels- eller förslitningsskador vilket vi på Dille Veterinärklinik tycker är ett väl så viktigt arbete, avslutar Stephanie.

Foto: Dille Veterinärklinik