En vuxen älgko avlivades i Nore och Uvdal, Buskerud, och prover från Veterinärinstitutet bekräftade närvaron av den dödliga avmagringssjukdomen CWD. Detta är ett av flera fall som bidrar till att förstå sjukdomens spridning och dess olika varianter.

Den senaste upptäckten av CWD hos en älgko i Nore och Uvdal, Buskerud, kastar ljus över sjukdomens närvaro och spridning bland hjortdjur i Norge. Resultaten från Veterinärinstitutet bekräftar förekomsten av denna dödliga sjukdom, vilket gör det nödvändigt att vidta åtgärder för att förhindra ytterligare spridning.

CWD är en allvarlig sjukdom som är dödlig för hjortdjur, men det är viktigt att notera att det aldrig har påvisats smitta till människor, vare sig från levande djur eller kött. Trots detta kommer Livsmedelsverket att ta hand om alla delar av det döda djuret för att antingen destruera dem eller skicka dem till Veterinärinstitutet för ytterligare undersökningar.

 

Viktigt att ta prover

Att ta prover från drabbade djur är en viktig del av att förstå och bekämpa spridningen av CWD. Jägare, eftersöksjägare och andra som kan bidra uppmanas att skicka in prover, inklusive vävnadsprover från hjärnan och lymfkörtlarna hos de drabbade djuren. Denna insats är avgörande för att identifiera sjukdomens olika varianter och för att utveckla effektiva strategier för bekämpning.

Om du ser sjuka eller döda hjortdjur uppmanas du att rapportera detta till Livsmedelsverket eller din kommun. Detta hjälper till att samla in data och möjliggör tidiga åtgärder för att begränsa sjukdomens spridning. Symptomen på CWD, såsom avmagring, frekvent urinering och onormalt beteende, är viktiga att vara uppmärksam på.

 

Olika varianter

CWD har olika varianter, inklusive en smittsam variant (klassisk) och en atypisk variant som tros uppstå spontant hos äldre djur. Med upptäckten av dessa varianter hos olika hjortdjur i Sverige, Norge och Finland, är det tydligt att en noggrann övervakning och förståelse av sjukdomen är av yttersta vikt för att skydda den lokala djurpopulationen.

 

Källa: hjortevilt.no