Den 30 januari fattade Länsstyrelsen ett nytt beslut gällande skyddsjakt efter hybrider mellan varg och hund samt varg. Det nya beslutet börjar gälla den 2 februari och innebär en begränsning av den fortsätta skyddsjakten och begränsar även omfattning så att endast ett djur får fällas i en riktad skyddsjakt, meddelar Länsstyrelsen Södermanland i ett pressmeddelande. 

Totalt har åtta djur fällts under den pågående skyddsjakten. Genom DNA-analyser har det fastställts att det är två vargar och sex hybrider som fällts. Det kan finnas ytterligare en hybrid kvar i området eftersom vargtiken som födde hybriderna har varit dräktig med sju foster. Länsstyrelsen har ännu inte kunnat bekräfta om det finns en sjunde hybrid eller inte och därav fortsätter arbetet med inventering och insamling av spillning för att fastställa om det finns någon hybrid kvar. 

Skyddsjakten får pågå till den 31 mars 2018. 

 

Foto: Johan Olsson/arkivbild.