Under fredagen beviljade Länsstyrelsen Västmanland återigen skyddsjakt på den varg i Kolsva som tidigare under sommaren har orsakat problem. 

Vargen har fortsatt varit närgången i området kring Kolsva och även i Solmyra, vilket har lett till att skyddsjaktområdet har utökats så att det denna gång även omfattar Solmyra. 

När vargen har skjutits avbryts jakten som får pågå till och med 8 oktober.