Jägareförbundet kritiserar polismyndighetens nya förslag för besiktning av skjutbanor.

– Eftersom det inte finns några problem kring skjutbanor, så behövs inga nya regler som enbart skapar byråkrati och kostar pengar, säger generalsekreterare Bo Sköld till Svensk Jakt.

Polismyndigheten menar att nuvarande regler inte efterföljs vid skjutbanorna runt om i landet och tycker därför att det bör införas nya regler.

Jägareförbundet menar att initiativet till de nya reglerna går över myndighetens befogenheter och saknar mandat för att införa de regler som har skickats ut på remiss.

Ola Wälimaa, förbundsjurist på Svenska Jägareförbundet menar att det nya förslaget skulle öka handläggningstiderna för licenser och öka administrationskostnaderna. Många små skjutbanor skulle få stora bekymmer att klara de nya kostnaderna och regler för detta. Wälimaa menar att det även skulle leda till sämre möjligheter för skytteträning, vilket går emot alla intentioner om säker jakt och hög jaktetik, rapporterar Svensk Jakt.

Källa: Jägareförbundet