Regeringen presenterar nu förslag till nya åtgärder som syftar till att stärka svensk rovdjursförvaltning.

Svenskjakt.se rapporterar om de nya förslagen som presenterats av regeringen. Syftet är att undanröja inlåsningseffekter genom att ta bort de länsvisa miniminivåerna, öka möjligheterna till viltskadeersättning för lantbrukare samt förstärka anslaget för främjande av rennäring.

Förslagen går nu ut på remiss och förväntas träda i kraft 1 januari 2021 om de antas.