Förvaltningen av flyttande sjöfåglar kräver samarbete över landsgränserna. Nu bildas ett nytt nätverk, Waterfowler’s Network, där utbyte av erfarenheter, samordning av statistik och insamling av material till forskning är i fokus.

Bland de jaktbara arterna finns vissa som minskar i antal medan andra arter ökar, för att möta detta krävs ett internationellt samarbete. Bland de jägarorganisationer som ingår i det nystartade samarbetet finns Svenska Jägareförbundet.

– Svenska Jägareförbundet har på olika sätt försökt hinna med den snabba utvecklingen ute i Europa för dessa fågelarter. Samverkan med de andra ländernas jägare kommer stärka våra möjligheter att övervaka och påverka dessa processer. Nätverkets fokus på datainsamling gör att jägarna inkluderas i framtagandet av planer i större omfattning än idag, säger Niklas Liljebäck, SJF’s fågelexpert till Svensk Jakt.