Viltolyckor står för nästan 70 procent av alla polisrapporterade olyckor i trafiken i vissa områden i landet. Trafikverket har nu påbörjat ett projekt där värmekameror ska testas på några pilotsträckor som ska förhindra viltolyckor, skriver SVT Nyheter Öst

Östergötland och Värmland är pilotlän i projektet där värmekamerorna kommer att sättas ut vid en viltsluss eller vid en annan typ av öppning i viltstängslet. 4-5 sträckor i länen har plockats ut där olika metoder kommer att testas. 

– Stängslet leder djuret fram till öppningen. Där finns det detektorer som känner av när djuret kommer och varnar då trafikanten att nu står det ett djur vid vägbanan eller på vägen. Och då gäller det ju som trafikant att reagera på detta också, annars funkar det inte, förklarar Mattias Olsson, forskare och uppdragstagare åt Trafikverket för SVT Nyheter Öst

Vidare kommer även fler skyltar sättas upp, hastigheter kommer sänkas och samarbeten mellan skogsägare och markägare för att försöka minska på olyckorna. Projektet har som mål att kunna få fram vilka metoder som fungerar så att de kan införas på även andra ställen i landet. 

Viltstängsel är en mycket effektiv metod men har även begränsningar och är en mycket dyr åtgärd. 

– Man kan inte sätta stängsel längs alltför långa sträckor. Till slut tröttnar djuren, de hoppar över eller bryter igenom. Och någonstans tar ju stängslet slut, vilket gör att vi får ansamlingar av viltolyckor precis på de ställena i stället, säger Olsson till SVT Nyheter Öst