Länsstyrelsen i Skåne har genom de spårningar som just nu genomförs i hela landet kommit fram till att det sannolikt har etablerats ytterligare två revirmarkerande par i länet. Det ena är ett par som rör sig mellan Höör och Hässleholm samt ett par vid Söderåsen.

Länsstyrelsen har fastställt att den ena hanvargen härstammar från reviret Gåsmyren i Västmanland och den andra hanen härstammar från Sjundareviret i Sörmland. Länsstyrelsen har däremot inte kunnat fastställa ursprungsreviren för tikarna.

Nu uppmanar Länsstyrelsen allmänheten i Skåne att höra av sig om de finner vargspillning och foton eller filmer av de vargar som rör sig i länet.